Produkter

KÖTTLÅDA

ALLA KÖTTLÅDOR 2021 SÅLDA!

Vi säljer lammköttlådor från våra naturbetande lamm.
Ett lamm har ca levande vikt  på 30kg.
Det betyder att slaktvikten ligger på ungefär 15kg.

Lammen kommer att slaktas hos
Sörgårdens Slakteri och blir då styckade om så önskas.
Det finns olika styckningar att välja emellan.

För mer info se på styckningsguiden

https://sorgarden.net/styckning%20och%20packning.htm

Kontakta oss gärna för mer info om försäljning.Det går bra att ställa sig i kö till 2022 redan!